Žmogui ir žmonijai visais laikais šnipai darydavo nuostolių, tačiau didžiausius nuostolius jie buvo padarę praeito šimtmečio pabaigoje.

Nepavojingas gyventojamsDešimtis metų amerikiečiai skaičiavo, kuriame pasaulio regione reikėtų statyti kilometrinį pastatą.

Kuris būtų aukščiausiais pasaulyje.

Nutarė, kad pastatas turėtų būti nepavojingas patiems pastato gyventojams.

Nepavojingas kitiems žmonėmsNutarė, kad pastatas neturėtų būti pavojingas kitiems žmonėms, gyvenantiems netoli pastato.

Ir galintiems atlaikyti tik lengvasvorius dangoraižio gyventojus.

O pusantro šimto kilograminių jau neatlaikytų.

Nepavojingas žmonijaiNutarė, kad gyventojai turėtų būti nepavojingi žmonijai.

Kadangi ir visai žmonijai nuo kilometro aukščio galintis užkristi žmogus galėtų būti pavojingas.

Dangoraižyje gyvenantys žmonės turėtų būti ir galvojantys, ir lengvasvoriai.

Nepavojingas evoliucijaiNutarė, kad gyventojai turėtų būti nepavojingi evoliucijai.

Nevaryti žmonijos į dauniškus būdo ir kitokius bruožus.

Turėtų pritarti protingiesiems, neprikalsuomia nuo jų gyvenamojo regiono pasaulyje.

IntegruotumasSantykiams tarp žmonių būdingas integruotumas.

Kuris susidaro nepriklausomoms santykių šalims dalyvaujant santykiuose patogiais kitoms santykių šalims būdais.

Patogumas yra savybė, dėl kurios santykių šalys vienijasi.

SprūdumasTačiau žemo lygio santykiams būdingas sprūdumas.

Kai santykių šalys siekia būti kuo labiau nepatogios viena kitai.

Dėl to jos viena nuo kitos nusprūsta.

Aukštoji mokyklaAukštosios mokyklos studentams būdingas integruotumas.

Baigę jas buvę studentai ir toliau siekia santykių integruotumo.

Ir kitiems tuose santykiuose būti patogu.

Vidurinė mokyklaVidurinėje mokykloje mokosi ir būsimieji studentai.

Kaip tik jie daro santykius mokykloje integruotais.

Tą savybę jie atsineša į aukštąsiais mokyklas.

TechnikumasTačiau technikumuose mokydavosi visai ne būsimieji aukštųjų mokyklų studentai.

Santykiuose veikdavo sprūdumo savybė.

Žmogui, esančiam santykiuose su buvusiais technikumo mokiniais tenka būti apdairiu, kad nepasprūsti.

Profesinė mokyklaLabiausiai sprūdūs būdavo santykiai profesinėse technikos mokyklose.

Būtent jose žmonės išmokdavo sprūdinti kitus santykių dalyvius.

Tuo pačiu išmokdavo patys nepatekti į kitų apgalvotus sprūdžius.

Maskvos prūdaiSovietiniais laikais žmonės labiausiai įsprūsdavo į Maskvos prūdus.

Ten pradėdavo rusiškai kurkti.

Kartu su Maskvos varlėmis, kurios ištisai tardavo žodį "Mas-kva-kva-kva".

IšsilaisvinimasJau ketvirtadalis šimtmečio, kaip Lietuva išsilaisvino iš Maskvos prūdų.

Lietuvos pasienis, kuris kartu yra ir visos Europos pasienis, atitvėrė Lietuvą nuo Maskvos.

Tuo pačiu atverdamas Atlanto vandenyną, nuo Lietuvos atitvertą tik labai plona siena.

BogatyriaiMaskvos prūduose beplaukioja rusų bogatyriai.

Kartas nuo karto po trisdešimt tris demonstratyviai išlipdami į krantą.

Pagal jau prieš šimtus metų aprašytą paveikslą.

RusalkosMaskvos prūduode plaukioja ir rusų rusalkos.

Laukdamos, gal pagriebs koks bogatyrius.

Šiaip ar taip tas laukimas vsiškai pasiteisina.

Be stresųŠiaip žmonės gyvena iš esmės be stresų.

Kadangi kiekvieną dieną sutvarko vieną ar kitą dalyką.

Kuris netvarkomas varytų į stresą.

Gražieji stresaiTačiau būna gražiųjų stresų.

Kuriuose ilgesnį laiką buvęs žmogus darosi labai gražus.

Todėl žmonės nuolat siekia patekti į sportinį stresą.

Šimtas rūšiųStresų yra šimtas rūšių.

Vieni jų daro žmones gražesniais, kiti negražesniais.

Pagal didelę tikimybę už prisidėjimą prie žmonijos evoliucijos žmogus tos pačios evoliucijos apdovanojamas grožiu.

Blogieji stresaiDiktatoriaus portretas iškalbingai sako, kad jis daro devoliuciją.

Žmonija ilgus tūkstantmečius šios aplinkybės niekaip neįžvelgdavo.

Tačiau šiais laikais diktatūros kuo labiausiai peikiamos, taip pat ir buvusi sovietinė diktatūra.

Protingi santykiaiKadangi žmogus protingas, tai ir jo santykiai susidaro protingi.

Šiaip ar taip žmogus beveik viską daro savaime.

Santykių protingumas susidaro taip pat savaime.

Santykių mechanikaSantykių protingumą įmanoma patikrinti pagal santykų mechanikos sampratas.

Jos yra visai nesudėtingos, tačiau šiaip nenaudojamos.

Vis dėlto patogios, kai reikia patikrinti, ar santykiai nėra visai netinkami.