Žmogui ir žmonijai visais laikais šnipai darydavo nuostolių, tačiau didžiausius nuostolius jie buvo padarę praeito šimtmečio pabaigoje.

Nepriklausomybės jubiliejusLietuva atšventė Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio jubiliejų.

Kitaip tariant, įėjo į antrą šimtą tų penkių šimtų matų, per kuriuos gaus nepriklausomybės atsvarą santykyje su priklausomybėmis.

Kurios truko apie penkis šimtus metų.

Pusė šimtoŠimto metų nuo nepriklausomybės atkūrimo taip pat tenka skirti į dvi lygias dalis.

Lygiai penkiasdešimt metų Lietuva buvo nepriklausoma.

Tačiau taip pat lygiai penkiasdešimt metų buvo sovietų sąjungos sudėtyje.

Nepriklausomybės pinigaiNepriklausomybės laikais Lietuva pinigus kala teisingai.

Lygiai tiek, kad parduotuvėse būtų prekių.

Tačiau kad ir pinigų būtų lygiai tiek, kiek reikia, kad tos prekės nesuspėtų sugesti, o būtų nupirktos.

Sovietiniai pinigaiSovietai pinigus kaldavo be atodairos.

Todėl parduotuvėse prekių nebūdavo.

Visas jas sovietai išpirkdavo, vos padėtas į prekių lentynas.

Stambus teisingumasSantykiuose tarp žmonių svarbus yra stambusis teisingumas.

Tas teisingumas, kurį tvarko valstybinis teisės institutas.

Šiuos santykius tvarkyti ne taip jau sudėtinga, kadangi stambūs teigiamieji dalykai ne taip labai apsikeičia vietomis su stambiais neigiamaisiais dalykais, būdami nepastebėti.

Smulkus teisingumasTačiau svarbu ir smulkusis teisingumas, kuris susidaro santykiuose buityje.

Kai vienos smulkmenos painiojasi su kitomis.

Ir trečiosioms santykių šalims būtų sudėtinga nustatyti tų smulkmenų teisingumus.

Stambus neteisingumasTačiau iki šiol santykiuose būna ir stambaus neteisingumo.

Vienas atvejų - kai nusikaltėliai duoda kokiam žmogui užmušti kitą žmogų už smulkmeną.

Kad paskui galėtų patį užmušėją užmušti, kai šis neklausytų nusikaltėlių stambaus neteisingumo.

Smulkus neteisingumasŠeimos tikriausiai labiausiai išsituokia dėl smulkaus neteisingumo.

Išsituokia žmogus, kuris jau ketvirtoji karta mokosi būti smulkmeniškai teisingas

Tačiau pastebi, kad gavo sutuoktinį, kuris yra jau ketvirtoji karta, kuri mokosi būti smulkmeniškai neteisinga.

Ginčo panaikinimasLengvųjų automobilių vairuotojams nepatikdavo, kai plento pakraštyje kartas nuo karto pasitaikydavo dviratininkas.

Jie ilgai galvojo, kaip sutvarkyti tokį nepatogų dalyką.

Sugalvojo nutiesti palei plentus dviračių takus.

Dešimteriopa naudaIki šiol nė vienas dviratininkas nėra atėjęs ginčytis, kad yra nuskriaustas, kadangi važiuoja tik dviračių taku, o lengvieji autotmobiliai - plentu.

Nesiginčija dėl to, kad dviračių taku važiuoti dešimteriopai patogiau, negu plentu.

Lengvieji automobiliai kad ir zvimbia netoli, tačiau ne visai prie pat, kaip kad būdavo.

Nėra diskriminacijosTeisės principas nediskriminuoti žmonių susidarė per šimtmečius kaip tinkamas principas santykiams tvarkyti.

Žmonės, kurie siekia tą principą panaikinti, daro žingsnį atgal, kol įsitikina, kad teks vėl eiti pirmyn į tą principą.

Kartais, suspėję, be visa kita, būti pripažinti kaip silpnapročiai.

Nėra rasinės diskriminacijosKai nėra diskriminacijos, didesnė tikimybė, kad nesusidarys pavojingiausias jos atvejis - rasinė diskriminacja.

Pavojingiausias dėl to, kad apima ištisus milijardus žonių.

Rasinės diskriminacijos pradėti gal labiausiai nesiekia pačios didžiausios rasės - mongolų, taip pat juodaodžių.

Yra diskriminacijaNuo pasaulio atsiskyrusiuose lokaliuose santykių regionuose žmonės nelabai pastebi, kaip diskriminacija nepasiteisintų.

Lokališkai užsidarę, jie sugalvoja smulkius diskriminantus savo rasės žmonėms diskriminuoti.

Todėl yra labai neprotingi nuomone žmonių, kurie yra didelių rasių atstovai, ir gyvena toli nuo tų lokalių regionų.

Yra rasinė diskriminacijaBet šiaip diskriminacja veikia kaip ir diskriminacijos skatintojas.

Kadangi šiaip diskriminuojami žmonės pastebi, kad bent jau kitos rasės atstovus jie galėtų diskriminuoti rasiškai.

Dėl to mažarasiai ir mažataučiai vieno ar kito santykių regiono atstovai kartais veržiasi pagelbėti didžiarasiams ar didžiataučiams nedisriminuotis.

EvoliucijaEvoliucija yra dalykas, iš kurio išmokstama apie tikrovę labiau, negu iš kitų dalykų.

Kadangi viename asmenyje arba viename gyvūne sutalpinti milijonai ar milijardai metų tikrovėje vykusių procesų.

Belieka tik nustatinėti tų procesų savybes.

PrincipaiEvoliucija vyko pagal tam tikrus principus, jie tokie besąlygiški, kad neįmanoma turėti nuomonės, kad niekur kitur nėra gyvybės.

Žemėje gyvybė susidarė netrukus po to, kai susidarė pati Žemė.

Taigi, visiškai tikras dalykas, kad ir kitose planetose apie žvaigždes, kai tik yra panašūs temperatūriniai ir kitokie parametrai, būtinai susidaro gyvybė.

AfrikaŽemėje evoliucija sėkmingiausiai vyko Afrikoje, kadangi žemynas platus ir šiltas.

Afrikoje susidarė žmogus, tačiau ir pačio aukščiausio lygio beždžionės.

Beždžionių evoliucija tokia dėsninga, kad neatsižvelgti į ją neįmanoma.

AzijaAzijoje susidarė žemesnio, tačiau vis dėlto aukšto lygio beždžionės.

Kadangi ir Azijoje platu ir šilta, tačiau ne visiškai, kadangi kalnai, o juose šalčiau.

Beždžionės iki beuodegio lygio evoliucionavo iš esmės tik Afrikoje ir Azijoje.

AmerikaAmerikose pačos šilčiausios vietos siauros, todėl beždžionės evoliucionavo lėtai.

Nėra nė vienos beždžionės, kuri būtų pasiekusi aukščiausią ar bent aukštesnįjį beždžionių evoliucijos lygį.

Be visa kita, neevoliucionavo iki lygio, kai matomos visos trys spalvos, tačiau labai nedidelė dalis vis dėlto gavo trijų spalvų matymą.

MadagaskarasTačiau labiausiai beždžionių evoliucija užtruko Madagaskare.

Kadangi jame ir neplatu ir nelabai šilta.

Todėl Madagaskare gyvena tik pačio žemiausio beždžionių evoliucijos lygio beždžionės.