Žmogui ir žmonijai visais laikais šnipai darydavo nuostolių, tačiau didžiausius nuostolius jie buvo padarę praeito šimtmečio pabaigoje.

Šnipinis parašasTenka galutinai įsitikinti, kad tam tikrų žmonių kliedesiai dėl parašų yra visai ne kliedesiai.

Šnipai iš tikrųjų naudoja gautus parašus savo šnipinei veiklai pateisinti.

Tačiau šia aplinkybe įsitikinti ne visuomet pavyksta, kadangi nepatogiai žmogui naudoti parašą jie pradeda kartais praėjus dešimtmečiams po to, kai parašą gavo.

Informuotumas ir veiklaYra dvi svarbios parašo aplinkybės, kurias šnipai siekia nuslėpti nuo žmonių.

Gaudamas parašą, šnipas turi informuoti žmogų.

Parašą gavusio šnipo veikla neturi būti pernelyg nusikalstama.

Informuotas galiojaTaigi, informuotas žmogaus parašas šnipui kaip ir galioja.

Suteikdamas šnipui kaip ir privačią teisę šnipinėti žmogų ir jo aplinkybes.

Gal visų pirma žmogaus aplinkybes.

Informuotas negaliojaTačiau ir informuotas parašas galioja ne bet kokiai šnipų veiklai.

Žmogus turi tebeturėti visas buvusias teises.

Kitaip šnipai veiktų kaip žmogaus nuosavybės nusavintojai.

Neinformuotas negaliojaPagal teisinius principus, kurių turi laikytis ir šnipai, neinformuotas parašas negalioja.

Principas, kurį šnipai siekia kuo labiausiai apeiti.

Gal labiausiai naudodami tik šnipmas suprantamo informavimo būdą.

Neinformuotas galiojaTačiau ir neinformuotas parašas gali galioti tuo atveju, kai šnipai veikia taip patogiai žmogui, kad šis nesiektų užginčyti galiojimo.

Gal šia prezumpcija ir naudojasi šnipai, kai siekai gauti neinformuotą parašą.

Tačiau paskui pasislenka kryptimi būti nepatogiais žmogui.

Nenusikalstama negaliojimo veiklaKai šnipai nenusikalsta žmogaus privatumui, jų veikla gali būti ir negaliojanti pagal parašo principą.

Kitaip tariant, lygiai taip pat jie galėtų veikti ir be parašo.

Todėl žmogui yra patogiausias šnipų veikimas be žmogaus parašo, taigi, atsisakymas pasirašyti pasiteisina visais atvejais.

Nenusikalstama galiojimo veiklaŠnipai turi galimybių nensusikalsti, gavę parašą.

Visų pirma neimdami žmogaus dalykų, kuriuos šiaip jie kaip šnipai turėtų galimybę pasiimti.

Visai nesiskirdami nuo nusikaltėlių.

Nusikalstama negaliojimo veiklaBlogai, kai šnipai ir nusikalsta, ir naudoja negaliojantį žmogaus parašą.

Ar nusikalstamai veikia visai be parašo.

Neinformuotas parašas prilygsta klastotam parašui.

Nusikalstama galiojimo veiklaTačiau blogiausia, kai šnipai galiojantį žmogaus parašą naudoja tam, kad nusikalsti.

Kad pasisavinti žmogaus dalykus, kuriuos jie kaip šnipai pasieka.

Būtent tada žmonės pradeda įspėti vieni kitus jokiu būdu nepasirašinėti šnipams.

KalbosLietuvos universitetuose mokoma kalbų.

Todėl būna įsteigti kalbų fakultetai.

Taip pat kalbų katedros.

FakultetaiTikriausia patogiausia steigti keturis fakiltetus.

Baltų kalbų fakultetą ir Klasikinių kalbų fakultetą.

Taip pat Vakarų kalbų fakultetą ir Rytų kalbų fakultetą.

Baltų kalbų fakultetasBaltų kalbų fakultetą turėtų sudaryti dvi katedros.

Lietuvių kalbos katedra, kuri mokytų studentus lietuvių kalbos.

Latvių kalbos katedra, kuri mokytų latvių kalbos.

Klasikinių kalbų fakultetasKlasikinių kalbų fakultetą taip pat turėtų sudaryti dvi katedros.

Graikų kalbos katedra supažindintų studentus su senąja graikų kalba.

Lotynų kalbos katedra supažindintų su lotynų kalba.

Vakarų kalbų fakultetasVakarų kalbų fakultetą turėtų sudaryti keturios katedros.

Sąrašą sudarytų Vokiečių kalbos katedra, Anglų kalbos katedra, Prancūzų kalbos katedra, ir Amerikiečių kalbos katedra.

Anglų kalbos ir amerikiečių kalbos katedras reikėtų sujungti į vieną katedrą, kadangi šios kalbos skiriasi tik vienu kitu žodžiu.

Rytų kalbų fakultetasKeturios katedros turėtų sudaryti ir Rytų kalbų fakultetą.

Į sąrašą patektų - Japonų kalbos katedra, Rusų kalbos katedra, Korėjiečių kalbos katedra, Kinų kalbos katedra.

Rusų kalbos ir kinų kalbos katedras taip pat reikėtų sujungti į vieną katedrą, kadangi ir vienų ir kitų raštas keturkampiškas.

Privatus pripažinimasPrivataus pripažinimo teisinis institutas duoda žmogui galimybę pripažinti vienus žmones labiau, negu kitus.

Privatumo samprata neleidžia pripažinimo prioritetų priskirti prie diskriminavimo.

Tačiau privataus pripažinimo institutas turi nedideles galimybes veikti.

Teisinis pripažinimasPatogesnis yra teisinio pripažinimo teisinis institutas.

Pagal kurį pripažintini žmonės yra turimi pripažinti, nepriklausomai nuo asmeninių nuomonių.

Kitaip susidarytų diskriminavimo nusikaltimas.

Privatus kaltinimasPrivataus kaltinimo teisinis institutas kuo labiausiai žinomas.

Pagal jį žmogui leidžiama vieniems nusikaltusiems atleisti.

O kitus lygiai tiek pat nusikaltusius nuteisti.

Teisinis kaltinimasTačiau ir šiuo atveju patogesnis yra teisinio kaltinimo teisinis institutas.

Pagal jį nusikaltusieji nuteisiami nepriklausomai nuo žmogaus, kuriam nusikalsta, nuomonės.

Šis institutas saugo žmones, kurie neturi neigiamų nuomonių apie nusikaltėlius.